Valeways

Clwb Cerdded Cymraeg / Welsh Walking Club

Os ydych chi'n dysgu Cymraeg, neu yn siaradwr rhugl ac yn chwilio am gyfle i ddefnyddio'r iaith Gymraeg, dyma'r clwb cerdded i chi. Rydyn ni'n cerdded ym Mro Morgannwg a'r siroedd cyfagos. Mae'r teithiau i gyd yn rhai anffurfiol, ac yn cynnig y cyfle i chi ymarfer eich Cymraeg o fewn grwp cymdeithasol. Mae'r teithiau yn para hyd at 3 awr fel arfer, ond yn gallu bod yn fwy ar adegau. Rydyn ni hefyd yn cynnig cyfleodd i fynychu teithiau penwythnos i Orllewin a Chanolbarth Cymru.

If you are a Welsh learner, speaker or even want to use whatever Welsh you have, however little, then these walks are for you. We walk in the Vale and neighbouring counties. All walks are informal and give you the chance to practise in a sociable group. Walks usually last up to 3 hours, occasionally longer.

Dyddiad / Date 2014 Amser / Time   Taith / Walk  Cychwyn / Start  Arweinydd / Leader  Ffon / Tel.

Dydd Mawrth / Tuesday 1 Gorffenaf / July

10:00 yb/am

Hoffi Cerdded, Hoffi Coffi / Coffee Shop Strollers - Hub Ynys Y Barri / Barry Island Hub Coffee Cove, Ynys Y Barri / Barry Island CF62 5TJ

Ruth

07800 969157

Dydd Mawrth / Tuesday 15 Gorfennaf / July

9:30am

Awm am Dro Y Bontfaen / Cowbridge Llyfrgell / Library CF71 7AH

Ruth

Dydd Sul / Sunday 27 Gorffenaf / July

2:00 yp/pm

Dros y Twyni / Over the Downs Saint Hilary, Maes Parcio, Bush Inn Car Park CF71 7DP

Paul

07976 528476

 Dydd Mawrth / Tuesday 5 Awst / August 

10:00 yb/am

Hoffi Cerdded, Hoffi Coffi / Coffee Shop Strollers - Hub Ynys Y Barri / Barry Island Hub Coffee Cove, Ynys Y Barri / Barry Island

Ruth

07800 696157

Dydd Mawrth / Tuesday 19 Awst / August

9:30 yb/am

Awn am Dro Y Bont faen / Cowbridge Llyfrgell / Library CF71 7AH

Ruth

07800 696157

Dydd Sul / Sunday 31 Awst / August

2:00 yp/pm

Gemau Cudd / Hidden Gems Dinas Powys, Eglwys St Peter's Church, Mill Rd. CF64 4BT

Ruth

07800 696157

 Dydd Mawrth / Tuesday 2 Medi / September

10:00 yb/am

Hoffi Cerdded, Hoffi Coffi / Coffee Shop Strollers - Hub Ynys Y Barri / Barry Island Hub Coffee Cove, Ynys Y Barri / Barry Island

Ruth

07800 969157

Dydd Sul / Sunday 14 Medi / September

2:30 yp/pm

Bryniau Parc Slip Hills Tondu, Parc Slip Nature Reserve CF32 0EH

Gareth

07946 517448

Dydd Mawrth / Tuesday 16 Medi / September

9:30 yb/am

Awn am Dro Y Bontfaen / Cowbridge Llyfrgell / Library CF71 7AH

Ruth

07800 969157

Logos

Valeways, Unit 7, Barry Community Enterprise Centre, Skomer Road, Barry CF62 9DA
Telephone: 01446 749000 E-mail: info@valeways.org.uk

Web site design by Centrury Web Design