Valeways

 Cerdded Cymraeg / Welsh Walking

Os ydych chi'n dysgu Cymraeg, neu yn siaradwr rhugl ac yn chwilio am gyfle i ddefnyddio'r iaith Gymraeg dyma' teithiau i chi!   Mae'r teithiau i gyd yn rhai anffurfiol, ac yn cynnig y cyfle i sgwrsio ac ymarfer eich Cymraeg o fewn grwp cymdeithasol. Rydyn ni'n cerdded ym Mro Morgannwg ac weithiau yn y siroedd cyfagos.

Crwydro - Taith rhwydd tuag awr yn addas i'r teulu holl.

If you are a Welsh learner, speaker or even want to use whatever Welsh you have, however little, then these walks are for you. We walk in the Vale and neighbouring counties. All walks are informal and give you the chance to practise in a sociable group.

Coffee Shop Strollers is an easy walk of up to an hour 1 hour

Dyddiad / Date 2015 Amser / Time   Taith / Walk  Cychwyn / Start  Arweinydd / Leader  Ffon / Tel.

Dydd Mawrth /Tuesday 7 Gorffennaf / July 

10:00 yb/am

Crwydro / Coffee Shop Strollers - Hub Ynys Y Barri / Barry Island Hub Coffee Cove, Ynys Y Barri / Barry Island CF62 5TJ

Ruth

07800 969157

Dydd Sul /Sunday     12 Gorffennaf / July

2:00 yp/pm

Llwybr Taf Trail Mochyn Du Caerdydd /Cardiff CF11 9HW

Ruth

07800 969157

Dydd Mawrth / Tuesday 21 Gorffennaf/July

10:00 yb/am

Crwydro / Coffee Shop Strollers  Hub Y Bontfaen / Cowbridge

Y Bontfaen / Cowbridge Llyfrgell / Library CF71 7AH

Ruth

07800 969157

Dydd Mawrth / Tuesday 4 Awst/Aug

10:00 yb/am

Crwydro / Coffee Shop Strollers - Hub Ynys Y Barri / Barry Island Hub Coffee Cove, Ynys Y Barri / Barry Island CF62 5TJ

Ruth

07800 969157

 Dydd Mawrth /        Tuesday 18 Awst/Aug

10:00 yb/am

Crwydro / Coffee Shop Strollers - Hub Y Bontfaen / Cowbridge Hub Y Bontfaen / Cowbridge Llyfrgell / Library CF71 7AH

Ruth

07800 969157

     Dydd Sul/Sunday 23 Awst/Aug        

      2:00 yp/pm
     Llwyn Onn Canolfan Ymwelwyr Garw Nant/Visitors Centre Merthyr Tydfil CF48 2HT           Ruth

07800 969157

Dydd Mawrth / Tuesday 1  Medi/Sep

10:00 yb/am

Crwydro / Coffee Shop Strollers - Hub Ynys Y Barri / Barry Island Hub  Coffee Cove, Ynys Y Barri / Barry Island

Ruth

07800 969157

Dydd Sad/Sat 12 Medi / Sept

2:00yp/pm

Uchelolau / Highlight Trail Merthyr Dyfan Rd, Sub Post Office Barry,CF62 9TG

Ruth

07800 969157

Dydd Mawrth / Tuesday 15 Medi/Sept

10:00 yb/am

Crwydro / Coffee Shop Strollers - Hub Y Bontfaen / Cowbridge Hub Y Bontfaen / Cowbridge Llyfrgell / Library CF71 7AH

Ruth

07800 969157

Logos

Valeways, Unit 7, Barry Community Enterprise Centre, Skomer Road, Barry CF62 9DA
Telephone: 01446 749000 E-mail: info@valeways.org.uk

Web site design by Centrury Web Design