Valeways

 Cerdded Cymraeg / Welsh Walking

Os ydych chi'n dysgu Cymraeg, neu yn siaradwr rhugl ac yn chwilio am gyfle i ddefnyddio'r iaith Gymraeg dyma' teithiau i chi!   Mae'r teithiau i gyd yn rhai anffurfiol, ac yn cynnig y cyfle i sgwrsio ac ymarfer eich Cymraeg o fewn grwp cymdeithasol. Rydyn ni'n cerdded ym Mro Morgannwg ac weithiau yn y siroedd cyfagos.

Crwydro - Taith rhwydd tuag awr yn addas i'r teulu holl.

If you are a Welsh learner, speaker or even want to use whatever Welsh you have, however little, then these walks are for you. We walk in the Vale and neighbouring counties. All walks are informal and give you the chance to practise in a sociable group.

Coffee Shop Strollers is an easy walk of up to an hour 1 hour

Dyddiad / Date 2016 Amser / Time   Taith / Walk  Cychwyn / Start  Arweinydd / Leader  Ffon / Tel.

Dydd Mawrth / Tuesday 5 Gorffennaf/July


10:00 yb/am

Crwydro / Coffee Shop Strollers Gorsaf Reilffordd Ynys Y Barri / Barry Island

Ruth

07800 969157

Dydd Iau/Thursday 21 Goffennaf/July 

10:00 yb/am

Crwydro / Coffee Shop Strollers
Gorsaf Reilffordd Penarth Railway Station

Ruth

07800 969157

Dydd Mawrth /Tuesday 26 Gorffennaf/July
11:oo yb/am
Calon wedd y ddinas - Parc Bute
Gorsaf Reilffordd Caerdydd Canolog
Ruth
07800 969157

Dydd Mawrth / Tuesday 2 Awst/August

10:00 yb/am

Crwydro / Coffee Shop Strollers Gorsaf Reilffordd Ynys Y Barri / Barry Island

Ruth

07800 969157

Dydd Sad/Saturday 13 Awst/August


2:00 yp/pm
Grisiau Eoglaid / Salmon Leaps
Dinas Powys, Eglwys St Peter's, Mill Rd.
Ruth

07800 969157

Dydd Iau/Thursday 18 Awst/August     

10:00 yb/am

Crwydro / Coffee Shop Strollers Gorsaf Reilffordd Penarth Railway Station

Ruth

07800 969157


Dydd Mawrth/Tuesday 6 Medi / September

10:00 yb/am

Crwydro / Coffee Shop Strollers Gorsaf Reilffordd Ynys Y Barri / Barry Island

Ruth

07800 969157

Dydd Sad / Saturday 10 Awst / Medi / September

2:00 yp/pm
Penblwydd hapus Eglwys St. Augustine
Penarth, maes parcio cliff top café CF64 5BP
Ruth

07800 969157

Dydd Iau/Thursday 15 Medi/September 

10:00 yb/am

Crwydro / Coffee Shop Strollers
Gorsaf Reilffordd Penarth Railway Station

Ruth

07800 969157

" rowspan="1">
Dydd Mawrth / Tuesday 27 Medi / September
10:00 yb/am
Trem y Mor / Along the Lanes
Maes parcio Neuadd y Dref Llanilltud Fawr
Ruth
07800 969157
Logos

Valeways, Unit 7, Barry Community Enterprise Centre, Skomer Road, Barry CF62 9DA
Telephone: 01446 749000 E-mail: info@valeways.org.uk

Web site design by Centrury Web Design