Valeways

 Cerdded Cymraeg / Welsh Walking

Os ydych chi'n dysgu Cymraeg, neu yn siaradwr rhugl ac yn chwilio am gyfle i ddefnyddio'r iaith Gymraeg dyma' teithiau i chi!   Mae'r teithiau i gyd yn rhai anffurfiol, ac yn cynnig y cyfle i sgwrsio ac ymarfer eich Cymraeg o fewn grwp cymdeithasol. Rydyn ni'n cerdded ym Mro Morgannwg ac weithiau yn y siroedd cyfagos.

Crwydro - Taith rhwydd tuag awr yn addas i'r teulu holl.

If you are a Welsh learner, speaker or even want to use whatever Welsh you have, however little, then these walks are for you. We walk in the Vale and neighbouring counties. All walks are informal and give you the chance to practise in a sociable group.

Coffee Shop Strollers is an easy walk of up to an hour 1 hour

Dyddiad / Date 2016 Amser / Time   Taith / Walk  Cychwyn / Start  Arweinydd / Leader  Ffon / Tel.

Dydd Mawrth / Tuesday 5 Ebrill/April


10:00 yb/am

Crwydro / Coffee Shop Strollers Gorsaf Reilffordd Ynys Y Barri / Barry Island

Ruth

07800 969157

Dydd Sul/Sunday 17 Ebrill/April

2:00 yp/pm

Hen Eglwysi/Churches of Cowbridge
Llyfrgell Y Bontfaen/Cowbridge Library CF71 7AH

Ruth

07800 969157

Dydd Iau/Thursday 21 Ebrill/April

10:00 yb/am

Crwydro / Coffee Shop Strollers
Gorsaf Reilffordd Penarth Railway Station

Ruth

07800 969157

Dydd Mawrth / Tuesday 26 Ebrill/April

10:00 yb/am

Crwydro / Coffee Shop Strollers
Llyfrgell Y Bontfaen/Cowbridge Library

Ruth

07800 969157

Dydd Mawrth / Tuesday 3 Mai/May

10:00 yb/am

Crwydro / Coffee Shop Strollers Gorsaf Reilffordd Ynys Y Barri / Barry Island

Ruth

07800 969157

Dydd Iau/Thursday 19 Mai/May 

10:00 yb/am

Crwydro / Coffee Shop Strollers Gorsaf Reilffordd Penarth Railway Station

Ruth

07800 969157

Dydd Mawrth / Tuesday 24 Mai/May

10:00 yb/am

Crwydro / Coffee Shop Strollers
Llyfrgell Y Bontfaen /Cowbridge Library

Ruth

07800 969157

Dydd Mawrth / Tuesday7 Mehefin/June

10:00 yb/am

Crwydro / Coffee Shop Strollers Gorsaf Reilffordd Ynys Y Barri / Barry Island

Ruth

07800 969157

Dydd Iau/Thursday 16 Mehefin/June

10:00 yb/am

Crwydro / Coffee Shop Strollers
Gorsaf Reilffordd Penarth Railway Station

Ruth

07800 969157

Dydd Sad / Saturday 18 Mehefin/June

2:00 yp/pm

Cwm Col-huw/Summer Saunter Llantwit Major maes parcio Neuadd y Dref/Town Hall CF61 1SD

Ruth

07800 969157

Dydd Mawrth / Tuesday 28 Mehefin/June

10:00 yb/am

Crwydro / Coffee Shop Strollers
Llyfrgell Y Bontfaen / Cowbridge Library

Ruth

07800 969157

Logos

Valeways, Unit 7, Barry Community Enterprise Centre, Skomer Road, Barry CF62 9DA
Telephone: 01446 749000 E-mail: info@valeways.org.uk

Web site design by Centrury Web Design