Valeways

 Cerdded Cymraeg / Welsh Walking

Os ydych chi'n dysgu Cymraeg, neu yn siaradwr rhugl ac yn chwilio am gyfle i ddefnyddio'r iaith Gymraeg dyma' teithiau i chi!   Mae'r teithiau i gyd yn rhai anffurfiol, ac yn cynnig y cyfle i sgwrsio ac ymarfer eich Cymraeg o fewn grwp cymdeithasol. Rydyn ni'n cerdded ym Mro Morgannwg ac weithiau yn y siroedd cyfagos.

Crwydro - Taith rhwydd tuag awr yn addas i'r teulu holl.

If you are a Welsh learner, speaker or even want to use whatever Welsh you have, however little, then these walks are for you. We walk in the Vale and neighbouring counties. All walks are informal and give you the chance to practise in a sociable group.

Coffee Shop Strollers is an easy walk of up to an hour 1 hour

Dyddiad / Date 2015 Amser / Time   Taith / Walk  Cychwyn / Start  Arweinydd / Leader  Ffon / Tel.

Dydd Mawrth / Tuesday 7  Ebrill/April

10:00 yb/am

Hoffi Cerdded, Hoffi Coffi / Coffee Shop Strollers - Hub Ynys Y Barri / Barry Island Hub Coffee Cove, Ynys Y Barri / Barry Island CF62 5TJ

Ruth

07800 969157

Dydd Sul/Sunday 12 Ebrill/April

2:00 yp/pm

Gemau cudd glan y mor / Seaside Gems Maes parcio Bae Dunraven Bay car park CF32 0RP

Ruth

07800 969157

Dydd Mawrth / Tuesday 21 Ebrill/April

10:00 yb/am

Hoffi Cerdded, Hoffi Coffi / Coffee Shop Strollers - Hub Y Bontfaen / Cowbridge Hub Y Bontfaen / Cowbridge Llyfrgell / Library CF71 7AH

Ruth

07800 969157

Dydd Mawrth / Tuesday 5 Mai/May

10:00 yb/am

Hoffi Cerdded, Hoffi Coffi / Coffee Shop Strollers - Hub Ynys Y Barri / Barry Island Hub Coffee Cove, Ynys Y Barri / Barry Island CF62 5TJ

Ruth

07800 969157

 Dydd Mawrth / Tuesday 19 Mai/May

10:00 yb/am

Hoffi Cerdded, Hoffi Coffi / Coffee Shop Strollers - Hub Y Bontfaen / Cowbridge Hub Y Bontfaen / Cowbridge Llyfrgell / Library CF71 7AH

Ruth

07800 969157

Dydd Iau/Thursday 21 Mai/May 

10:00 yb/am

Llwybrau Llanilltud Fawr - Bilingual Walk Traeth Llanilltud fawr NGR SS 956675

Delme

01446 792909

Dydd Gwener / Friday 22 Mai/May

10:00 yb/am

Taith Treftadaeth Iolo Morganwg Heritage Walk Old Hall Gardens Cowbridge NGR SS 993746

Gwenda

07811 503210

 Dydd Mawrth / Tuesday 2 Mehefin/June

10:00 yb/am

Hoffi Cerdded, Hoffi Coffi / Coffee Shop Strollers - Hub Ynys Y Barri / Barry Island Hub Coffee Cove, Ynys Y Barri / Barry Island

Ruth

07800 969157

Dydd Sad / Saturday 13 Mehefin/June

2:30 yp/pm

Arfordir neu Gwlad / Coast or Country Gorsaf Llanilltud Fawr / Llantwit Major Railway Station

Gareth

07946 517448

Dydd Mawrth / Tuesday 16 Mehefin/June

10:00 yb/am

Hoffi Cerdded, Hoffi Coffi / Coffee Shop Strollers - Hub Y Bontfaen / Cowbridge Hub Y Bontfaen / Cowbridge Llyfrgell / Library CF71 7AH

Ruth

07800 969157

Logos

Valeways, Unit 7, Barry Community Enterprise Centre, Skomer Road, Barry CF62 9DA
Telephone: 01446 749000 E-mail: info@valeways.org.uk

Web site design by Centrury Web Design