Valeways

 Cerdded Cymraeg / Welsh Walking

Os ydych chi'n dysgu Cymraeg, neu yn siaradwr rhugl ac yn chwilio am gyfle i ddefnyddio'r iaith Gymraeg. Rydyn ni'n cerdded ym Mro Morgannwg a'r siroedd cyfagos. Mae'r teithiau i gyd yn rhai anffurfiol, ac yn cynnig y cyfle i chi ymarfer eich Cymraeg o fewn grwp cymdeithasol.

Hoffi Cerdded, Hoffi Coffi - Taith rhwydd tuag awr yn addas i'r teulu holl.

If you are a Welsh learner, speaker or even want to use whatever Welsh you have, however little, then these walks are for you. We walk in the Vale and neighbouring counties. All walks are informal and give you the chance to practise in a sociable group.

Coffee Shop Strollers is an easy walk of no more than 1 hour

Dyddiad / Date 2014 Amser / Time   Taith / Walk  Cychwyn / Start  Arweinydd / Leader  Ffon / Tel.

Dydd Mawrth / Tuesday 6 Ionawr/January

10:00yb/am

Hoffi Cerdded, Hoffi Coffi / Coffee Shop Strollers - Hub Ynys Y Barri / Barry Island Hub Coffee Cove, Ynys Y Barri / Barry Island CF62 5TJ

Ruth

07800 969157

Dydd Mawrth / Tuesday 20 Ionawr/January

10:00yb/am

Hoffi Cerdded, Hoffi Coffi / Coffee Shop Strollers - Hub Y Bontfaen / Cowbridge Hub Y Bontfaen / Cowbridge Llyfrgell / Library CF71 7AH

Gareth

07946 517448

Dydd Sul / Sunday 25 Ionawr/January

10:00yb/am

Llanbedr-y-Fro/Peterston Super Ely - 7 milltir/miles Peterston Super Ely, The Sportsmans Rest Pub car park

Paul

07976 528476

Dydd Mawrth / Tuesday 3 Chwefror/February

10:00am yb/am

Hoffi Cerdded, Hoffi Coffi / Coffee Shop Strollers - Hub Ynys Y Barri / Barry Island Hub Coffee Cove, Ynys Y Barri / Barry Island CF62 5TJ

Ruth

07800 969157

 Dydd Mawrth / Tuesday 17 Chwefror/February

10:00 yb/am

Hoffi Cerdded, Hoffi Coffi / Coffee Shop Strollers - Hub Y Bontfaen / Cowbridge Hub Y Bontfaen / Cowbridge Llyfrgell / Library CF71 7AH

Ruth

07800 969157

Dydd Sul / Sunday 1 Mawrth/March 

2:00yp/pm

Taith y Cennin Pedr/St David's Day Daffodils -               5 milltir/miles Maes parcio Tafarn Y Farnmer's Arms, St Brides Major CF32 0SE

Ruth

07800 969157

 Dydd Mawrth / Tuesday 3 Mawrth/March

10:00 yb/am

Hoffi Cerdded, Hoffi Coffi / Coffee Shop Strollers - Hub Ynys Y Barri / Barry Island Hub Coffee Cove, Ynys Y Barri / Barry Island

Ruth

07800 969157

Dydd Mawrth / Tuesday 17 Mawrth/March

10:00yb/am

Hoffi Cerdded, Hoffi Coffi / Coffee Shop Strollers - Hub Y Bontfaen / Cowbridge Hub Y Bontfaen / Cowbridge Llyfrgell / Library CF71 7AH

Ruth

07800 969157

Dydd Sul / Sunday 29 Mawrth/March

2:00yp/pm

'Hare of the Dog'      5 milltir/miles Cowbridge Town Hall Car Park/Maes Parcio Neuadd y Dre

Gareth

07946 517448

Logos

Valeways, Unit 7, Barry Community Enterprise Centre, Skomer Road, Barry CF62 9DA
Telephone: 01446 749000 E-mail: info@valeways.org.uk

Web site design by Centrury Web Design