Valeways

 Cerdded Cymraeg / Welsh Walking

Os ydych chi'n dysgu Cymraeg, neu yn siaradwr rhugl ac yn chwilio am gyfle i ddefnyddio'r iaith Gymraeg dyma' teithiau i chi!   Mae'r teithiau i gyd yn rhai anffurfiol, ac yn cynnig y cyfle i sgwrsio ac ymarfer eich Cymraeg o fewn grwp cymdeithasol. Rydyn ni'n cerdded ym Mro Morgannwg ac weithiau yn y siroedd cyfagos.

Crwydro - Taith rhwydd tuag awr yn addas i'r teulu holl.

If you are a Welsh learner, speaker or even want to use whatever Welsh you have, however little, then these walks are for you. We walk in the Vale and neighbouring counties. All walks are informal and give you the chance to practise in a sociable group.

Coffee Shop Strollers is an easy walk of up to an hour 1 hour

Dyddiad / Date 2016 Amser / Time   Taith / Walk  Cychwyn / Start  Arweinydd / Leader  Ffon / Tel.

Dydd Mawrth / Tuesday 5 Ionawr / January


10:00 yb/am

Crwydro / Coffee Shop Strollers Coffee Cove, Ynys Y Barri / Barry Island CF62 5TJ

Ruth

07800 969157

Dydd Mawrth / Tuesday 2 Chwefror / February

10:00 yb/am

Crwydro / Coffee Shop Strollers Coffee Cove, Ynys Y Barri / Barry Island CF62 5TJ

Ruth

07800 969157

Dydd Sul / Sunday 7 Chwefror

2:00 yp/pm

Awl Iach - Sea Breezes Penarth cliff top car park

Ruth

07800 969157

Dydd Mawrth / Tuesday 1 Mawrth / March

10:00 yb/am

Crwydro / Coffee Shop Strollers Coffee Cove, Ynys Y Barri / Barry Island

Ruth

07800 969157

Dydd Sul / Sunday 6 Mawrth / March

2:00 yp/pm

Cennin Per a'r Castell St Brides Major maes parcio Fox & Hounds

Ruth

07800 969157

Logos

Valeways, Unit 7, Barry Community Enterprise Centre, Skomer Road, Barry CF62 9DA
Telephone: 01446 749000 E-mail: info@valeways.org.uk

Web site design by Centrury Web Design