Valeways

Clwb Cerdded Cymraeg / Welsh Walking Club

Os ydych chi'n dysgu Cymraeg, neu yn siaradwr rhugl ac yn chwilio am gyfle i ddefnyddio'r iaith Gymraeg, dyma'r clwb cerdded i chi. Rydyn ni'n cerdded ym Mro Morgannwg a'r siroedd cyfagos. Mae'r teithiau i gyd yn rhai anffurfiol, ac yn cynnig y cyfle i chi ymarfer eich Cymraeg o fewn grwp cymdeithasol. Mae'r teithiau yn para hyd at 3 awr fel arfer, ond yn gallu bod yn fwy ar adegau. Rydyn ni hefyd yn cynnig cyfleodd i fynychu teithiau penwythnos i Orllewin a Chanolbarth Cymru.

If you are a Welsh learner, speaker or even want to use whatever Welsh you have, however little, then these walks are for you. We walk in the Vale and neighbouring counties. All walks are informal and give you the chance to practise in a sociable group. Walks usually last up to 3 hours, occasionally longer.

Dyddiad / Date 2014 Amser / Time   Taith / Walk  Cychwyn / Start  Arweinydd / Leader  Ffon / Tel.

Dydd Mawrth / Tuesday 1 Ebrill / April

10:00 yb/am

Hoffi Cerdded, Hoffi Coffi / Coffee Shop Strollers - Hub Ynys Y Barri / Barry Island Hub Coffee Cove, Ynys Y Barri / Barry Island

Ruth

07800 969157

Dydd Sul / Sunday 27 Ebrill / April 

2.30 yp/pm

Dydd Santes Dwynwen Prif Fynediad, Sain Ffagan / St Fagans Main Entrance, Parking Fee.

Ruth

07800 969157 

 Dydd Mawrth / Tuesday 6 Mai / May

10:30 yb/am

Hoffi Cerdded, Hoffi Coffi / Coffee Shop Strollers - Hub Ynys Y Barri / Barry Island Hub Coffee Cove, Ynys Y Barri / Barry Island

Ruth

07800 696157

 Dydd Mawrth / Tuesday 3 Mehefin / June

10:00 yb/am

Hoffi Cerdded, Hoffi Coffi / Coffee Shop Strollers - Hub Ynys Y Barri / Barry Island Hub Coffee Cove, Ynys Y Barri / Barry Island

Ruth

07800 969157

Dydd Sadwrn / Saturday 28 Mehefin / June

2:00 yp/pm

Awn i ben Y Garth Mountain Ysgol Gynradd Gwaelod y Garth Primary School CF15 9HJ

Ruth

07800 969157 

 

Logos

Valeways, Unit 7, Barry Community Enterprise Centre, Skomer Road, Barry CF62 9DA
Telephone: 01446 749000 E-mail: info@valeways.org.uk

Web site design by Centrury Web Design