Valeways

Taith Gerdded Grisiau Eogiaid

Taith gerdded hyfryd yw hon sy'n eich arwain drwy ddyffryn rhewlifol a cheunentydd coediog a heibio i raeadrau trawiadol. Hefyd cewch ddewis ymestyn eich taith er mwyn gweld Castell Dinas Powys a/neu'r Fryngaer yng Nghaerau sy'n dyddio o Oes yr Haearn. Mae llwybrau amlwyg bron pob cam o'r ffordd er bod llethrau a phantiau fan hyn a fan draw. Bydd y llwybrau weithiau'n lleidiog iawn, yn enwedig y rhai sy'n arwain at y Fryngaer.

Pellter: Y Brif Daith Gerdded: 5 milltir; Castell: ½ milltir yn ychwanegol.

Bryngaer: 2½ filltir yn ychwanegol.

Dechrau: Cyfeirnod Grid 154716 (Map Ordans 151, Explorer) yw'r man cychwyn mwyaf cyfleus.

Parcio: Wrth y man cychwyn a nodwyd yn y canllawiau mae maes parcio bach (ar gyfer 3 neu 4 car) gyferbyn â Heol Millbrook.

Trafnidiaeth Gyhoeddus: Trenau a bysiau i Ddinas Powys.

Bwyd a Diod: Dim byd i'w gael ar y daith ei hun (er bod safloedd da ar gyfer picnic), ond mae tair tafarn gerllaw yn Ninas Powys.

PDF of Walk

< yn ôl

Donate through Give as you Live Donate    Logos

Valeways, Unit 7, Barry Community Enterprise Centre, Skomer Road, Barry CF62 9DA
Telephone: 01446 749000 E-mail: info@valeways.org.uk

Web site design by Centrury Web Design