Valeways

Coetir, Parcdir ac Afrordir

Tro drwy Goetit, Parcdir as ar hyd yr Arfordir er mwyn cael cipolwg ar orffennol pell y Barri.

Pellter: Pum milltir a hanner.

Map: Map Ordans Explorer 151 Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr.

Y Dref Agosaf: Y Barri, Bro Morgannwg.

Parcio: Y Cnap - ar y PromenÔd ac ym Maes Parcio Bron y M˘r a Pharc Porthceri.

Trafnidiaeth Gyhoeddus: Busiau i'r Cnap a Heol Pontypridd (Llwybr Nant Talwg) sy'n cychcwyn yn Millwood.

Bywd a Diod: Mae cffis ar y Cnap ac ym Mharc Porthceri.

Toiledau: Y Cnap a Pharc Porthceri

< yn ˘l

Donate through Give as you Live Donate    Logos

Valeways, Unit 7, Barry Community Enterprise Centre, Skomer Road, Barry CF62 9DA
Telephone: 01446 749000 E-mail: info@valeways.org.uk

Web site design by Centrury Web Design