Valeways

Taith o'r Parc Gwledig i'r Pentref Normanaidd

Prif Nodweddion y Daith Gerdded: Eglwys a Chastell sy'n dyddio o ddechrau'r Oesoedd Canol; Parc Gwledig; Arfordir clogwynog; Man fwyaf deheuol Cymru; Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd.

Pellter: 9 milltir.

Map: Map Ordanans Explorer 151 Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr.

Safloedd Parcio: Mae digon a le ym Mharc Porthceri (Cyfeirnod Grid 08/09 66/67); Rhywfaint o le ar ochr y ffordd yn y Rhws (0666). Ychydig o le ym Mhen-marc (0568). Mae safle wrth ochr y cyfleusterau cyhoeddus ym Mharc Porthceri.

Bwyd a Diod: Tafarn y Six Bells, Pen-marc; Caffi, Parc Porthceri; Tafarn yr Highwayman, Y Rhws.

Toiledau: Parc Porthceri.


PDF of Walk

< yn ôl

Donate through Give as you Live Donate    Logos

Valeways, Unit 7, Barry Community Enterprise Centre, Skomer Road, Barry CF62 9DA
Telephone: 01446 749000 E-mail: info@valeways.org.uk

Web site design by Centrury Web Design