Valeways

Tro drwy Gae Ysbrydion 

Ar y daith fach hon sy'n 5Ż milltir yn unig, bydd cyfle i chi weld tair nodwedd o bwysigrwydd cenedlaethol sef: Ty Dyffryn a'i erddi bendigedig a dwy siambr gladdu hynafol, Tinkinswood a Llwyneliddon. Pan ystyriwch hefyd mor ddymunol a hawdd ei gerdded yw'r tir a bod pentref bach hyfryd Sain Nicolas wrth ymyl, gwelwch fod gan daith gerdded Gwenf˘ apŕl eang iawn.

Pellter: 5 milltir a hanner (o Sain Nicolas) neu 7 milltir (o Wenf˘).

Map: Explorer 151.

Parcio: Sain Nicolas neu Wenf˘. Cewch barcio yn Sain Nicolas yn eglwys y pentref i'r gogledd i'r brif heol neu wrth ochr yr heol yng Ngwenf˘.

Trafnidiaeth Gyhoeddus: Ar gyfer Sain Nicolas - Bws X2 Caerdydd i Ben-y-bont ar Ogwr. Ar gyfer Gwenf˘ - Bws X96 Y Barri i Gaerdydd bob hanner awr. Dewch allan wrth y Maes Golff/Ganolfan Arddio.

Bwyd a diod a thoiledau: Mae tafarndai yn Nhresimwn a Gwenf˘ ond nid ar y daith ei hun.

PDF of Walk

< yn ˘l

Donate through Give as you Live Donate    Logos

Valeways, Unit 7, Barry Community Enterprise Centre, Skomer Road, Barry CF62 9DA
Telephone: 01446 749000 E-mail: info@valeways.org.uk

Web site design by Centrury Web Design