Valeways

I'r dwyrain i'r Bont-faen a Llanfleiddan

Taith drwy gaeau a choetir ar draws tir cymharol wastad yw hon ar y cyfan, er bod y tir yn codi ryw ychydig am sbel weddol hir wrth nesáu at Stalling Down. Wedi cyrraedd pen y twyni hynny, mae golygfeydd godidog iawn i'w cael. Byddwch yn cerdded drwy dri phentref diddorol a thra gwahanol i'w gilydd sef - Aberthin, Saint Hilari a Llanfleiddan - a gwelwch dafarndai deniadol yn nau ohonyt. Bydd y daith hon a thaith gerdded 7 gyda'i gilydd yn mynd â chi bron pob cam o amgylch y Bont-faen. Mae fersiynau byrrach o'r daith ar gael hefyd.

Pellter: Prif daith: 6 milltir a hanner; teithiau byrrach: 5¾ a 3 milltir

Map: Exlporer 151

Parcio: Mae meysydd parcio yn y Bont-faen. Mae rhywfaint o le i barcio ym mhob un o'r pentrefi uchod.

Trafnidiaeth Gyhoeddus: Bysiau i'r Bont-faen.

Bwyd a Diod a Thoiledau: Maes parcio'r Bont-faen; tafarndai'r Farmers a'r Hare and Hounds (Aberthin); y Bush (Saint Hilari) a'r caffis wrth ymyl yr A48.

PDF of Walk

< yn ôl

Donate through Give as you Live Donate    Logos

Valeways, Unit 7, Barry Community Enterprise Centre, Skomer Road, Barry CF62 9DA
Telephone: 01446 749000 E-mail: info@valeways.org.uk

Web site design by Centrury Web Design