Valeways

Coetir, Parcdir ac Arfordir

Tro drwy Goetir, Parcdir ac ar hyd yr Arfordir er mwyn cael cipolwg ar orffennol pell y Barri.

Pellter: Pum milltir a hanner.

Map: Map Ordans Explorer 151 Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr.

Y Dref Agosaf: Y Barri, Bro Morgannwg.

Parcio: Y Cnap - ar y PromenÔd ac ym Maes Parcio Bron Y M˘r a Pharc Porthceri.

Trafnidiaeth Gyhoeddus: Bysiau i'r Cnap a Heol Pontypridd (Llwybr Nant Talwg) sy'n cychwyn yn Millwood.

Bwyd a Diod: Mae caffis ar y Cnap ac ym Mharc Porthceri.

Toiledau: Y Cnap a Pharc Porthceri.

PDF of Walk

< yn ˘l

Donate through Give as you Live Donate    Logos

Valeways, Unit 7, Barry Community Enterprise Centre, Skomer Road, Barry CF62 9DA
Telephone: 01446 749000 E-mail: info@valeways.org.uk

Web site design by Centrury Web Design