Valeways

Eglwys, Coleg a Goleudy

Tair taith gerdded yn un yw hon mewn gwirionedd - sef y brif daith 9 milltir a enwyd uchol a dwy daith fyrrach y tu fewn iddi - sef llwybr gorllewinol hirgrwn 3 milltir a hanner o gwmpas Llanilltud Fawr a llwybr cylch 5 milltir Marcroes/Sain Dunwyd. Pa un bynnag a ddewiswch, mae'n siwr y bydd yr Arfordir Treftadaeth godidog a'i glogwyni a'i flaen traeth a'r gwarchodfeydd natur a'r eglwysi hynafol ar y daith yn eich cyfareddu'n llwyr. Bydd dwy o'r teithiau'n eich arwain heibio i Gastell hynod ddiddorol Sain Dunwyd.

Pellter: 9 milltir; 3 milltir a hanner neu 5 milltir.

Map: Map Ordans Explorer 151 Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr.

Parcio: Maes parcio Neuadd y Dref, Llanilltud Fawr, Cyfeirnod Grid 967687; Traeth Llanilltud Fawr Cyfeirnod Grid 957675; Yr As Fach Cyfeirnod Grid 916684; Cilfach barcio ychydig i'r dwyrain i Sain Dunwyd Cyfeirnod Grid 940682 (ychydig o le'n unig).

Trafnidiaeth Gyhoeddus: Bysiau i Llanilltud Fawr a thafarn y Horseshoe Inn ym Marcroes.

Bwyd a Diod: Mae amryw o fwytai yn Llanilltud Fawr, tafarn y Horseshoe Inn ym Marcroes, ciosg ar Y As Fach yn ystod y tymor.

Toiledau: Maes parcio Neuadd y Dref. 

PDF of Walk

< yn ôl

Donate through Give as you Live Donate    Logos

Valeways, Unit 7, Barry Community Enterprise Centre, Skomer Road, Barry CF62 9DA
Telephone: 01446 749000 E-mail: info@valeways.org.uk

Web site design by Centrury Web Design